ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาป่าพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปูพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการศึกษาป่าพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปูพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษาะการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนปูพื้นฐานและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ทางสาขาวิชาได้มีกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศและธรณีวิทยาลานหินงาม กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศทุ่งดอกกระเจียว ปฐพีวิทยา และผาในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ

 34,469 total views,  359 views today