ข่าว

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดการประกวดสโลแกน OMBUDSMAN AWARDS เวทีของคนช่างคิดสโลแกน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดการประกวดสโลแกน OMBUDSMAN AWARDS เวทีของคนช่างคิดสโลแกน
ในแนวคิด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน (OMBUDSMAN) องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ”

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดกิจกรรมประกวดสโลแกน ในแนวคิด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) องค์กรตรวจสอบหน้าที่รัฐ” โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและความยั่งยืนของการสร้างแบรนด์ผู้ตรวจการแผ่นดิน(Ombudsman) ให้เป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจถึงภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดความคิด และสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านผลงานด้านการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์
เปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 2 – 15 พฤศจิกายน 2563 และจะทำการคัดเลือกผลงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม ผ่านทางเฟซบุ๊ก Ombudsman Awards โดยผลงานสโลแกนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนับตั้งแต่วันประกาศผลรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
• นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานการประกวดสโลแกนที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อหาที่คิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
– การตอบโจทย์ที่สื่อสารถึงองค์กรได้อย่างชัดเจน
– การใช้หลักภาษาที่เหมาะสม
– การใช้ภาษาที่สร้างสรรค์ และชวนติดตาม
– มีแนวคิดการนำเสนอที่น่าสนใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจ
1. รางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์สโลแกน
– โล่รางวัล Ombudsman Awards
– เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
– โล่รางวัล Ombudsman Awards
– เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
– โล่รางวัล Ombudsman Awards
– เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัล
– เงินรางวัล 5,000 บาท
– เกียรติบัตร

หมายเหตุ
• การสมัครเข้าร่วมการประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน
• ผู้สมัครสามารถมีชื่ออยู่ได้แค่เพียง 1 ทีมเท่านั้น
• ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมรายละเอียดและกติกาการส่งผลงาน
https://bit.ly/2JuvkaF

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Ombudsman Awards
Facebook : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Website: www.ombudsman.go.th
E-Mail : ombudsmanwards@gmail.com
Tel : 095 – 406 – 4067

 2,607 total views,  85 views today