ข่าวกิจกรรม

หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565) รื่องแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.00 . ผ่านช่องทาง Google meet

 81,751 total views,  456 views today