ข่าวกิจกรรม

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เรื่อง “การสร้างสื่อการสอนและการนำเสนอด้วยโปรแกรม Canva” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น. โดยผ่านช่องทาง Google meet

 108,992 total views,  501 views today