ข่าว

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผ่านเว็บไซต์ ตามลิ้งนี้ https://www.rmutp.ac.th/retire/2565/#!/emp ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 17 ตุลาคม 2565

 29,904 total views,  420 views today