เกาะติด สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

การแถลงข่าวข้อมูลสถานการณ์โควิด-19-รายวัน ระลอกใหม่ 

ประจำวันที่ 9 มิ.ย. 64 ประจำวันที่ 10 มิ.ย. 64 ประจำวันที่ 11 มิ.ย. 64

 

ประจำวันที่  5 มิ.ย. 64 ประจำวันที่  6 มิ.ย. 64  ประจำวันที่  7 มิ.ย. 64 ประจำวันที่  8 มิ.ย. 64

 

ประจำวันที่  1 มิ.ย. 64 ประจำวันที่  2  มิ.ย. 64 ประจำวันที่  3  มิ.ย. 64  ประจำวันที่  4  มิ.ย. 64

ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564

 

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘

​​

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สรุปประเด็น ​: ประกาศการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มาตรการและเฝ้าระวัง COVID-19 และข้อมูลภาครัฐ รายงานข่าวกรณีโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวัน ระลอกใหม่!

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2564

 

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2564

 

ข้อมูลและสถานการณ์ COVID-19 World Health Organization (WHO)

คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ ในสถานการณ์ COVID-19 Knowledge Bank for Science, Technology, Innovation and Business in COVID-19 situation: KB-ST&B.COVID-19@Sci.RMUTP

 

 

 

 

ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

Infographic ต้องตรวจโควิด​-19 

 

 

 

 

 533 total views,  1 views today