เกาะติด สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

การแถลงข่าวข้อมูลสถานการณ์โควิด-19

ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
การแถลงข่าวข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ปี 2564

การแถลงข่าวข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563

ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564

 

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘

​​

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สรุปประเด็น ​: ประกาศการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ปี 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ปี 2563

มาตรการและเฝ้าระวัง COVID-19 และข้อมูลภาครัฐ รายงานข่าวกรณีโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวัน ระลอกใหม่!

ประจำวันที่ 29 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 30 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 31 พ.ค. 65
ประจำวันที่ 25 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 26 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 27 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 28 พ.ค. 65
ประจำวันที่ 21 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 22 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 23 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 24 พ.ค. 65
ประจำวันที่ 17 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 18 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 19 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 20 พ.ค. 65
 ประจำวันที่ 13 พ.ค. 65  ประจำวันที่ 14 พ.ค. 65  ประจำวันที่ 15 พ.ค. 65  ประจำวันที่ 16 พ.ค. 65
ประจำวันที่ 9 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 10 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 11 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 12 พ.ค. 65
ประจำวันที่ 5 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 6 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 7 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 8 พ.ค. 65
ประจำวันที่ 1 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 2 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 3 พ.ค. 65 ประจำวันที่ 4 พ.ค. 65

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 COVID_19_ผู้ป่วยรายวัน ปี 2564

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 COVID_19_ผู้ป่วยรายวัน ปี 2563

ข้อมูลและสถานการณ์ COVID-19 World Health Organization (WHO)

คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ ในสถานการณ์ COVID-19 Knowledge Bank for Science, Technology, Innovation and Business in COVID-19 situation: KB-ST&B.COVID-19@Sci.RMUTP

 

 

 

 

ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

Infographic ต้องตรวจโควิด​-19 

 

 

 

 

Loading