เกาะติด สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

การแถลงข่าวข้อมูลสถานการณ์โควิด-19-รายวัน 

ประจำวันที่ 1 ก.พ. 64

 

ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564

 

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘

​​

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

สรุปประเด็น ​: ประกาศการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 5 มกราคม 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 4 มกราคม 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 3 มกราคม 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 2 มกราคม 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 1 มกราคม 2564
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 29 ธันวาคม 2563
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 28 ธันวาคม 2563
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 27 ธันวาคม 2563
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 26 ธันวาคม 2563
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 : วันที่ 25 ธันวาคม 2563

  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เดือนกรกฎาคม
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เดือนมิถุนายน
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เดือนพฤษภาคม
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เดือนเมษายน

มาตรการและเฝ้าระวัง COVID-19 และข้อมูลภาครัฐ รายงานข่าวกรณีโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวัน

ประจำวันที่ 13  มกราคม 2564

 

ประจำวันที่ 10  มกราคม 2564 ประจำวันที่ 11  มกราคม 2564 ประจำวันที่ 12  มกราคม 2564

 

ประจำวันที่ 7  มกราคม 2564 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564 ประจำวันที่ 9 มกราคม 2564

 

ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564 ประจำวันที่ 5 มกราคม 2564 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564
ประจำวันที่ 1 มกราคม 2564 ประจำวันที่ 2 มกราคม 2564 ประจำวันที่ 3 มกราคม 2564

 

ข้อมูลและสถานการณ์ COVID-19 World Health Organization (WHO)

คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ ในสถานการณ์ COVID-19 Knowledge Bank for Science, Technology, Innovation and Business in COVID-19 situation: KB-ST&B.COVID-19@Sci.RMUTP

 

 

 

 

ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 347 total views,  7 views today