ข่าวกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อ พบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร  ได้เข้าพบครูแนะแนว และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แนะแนวการศึกษาให้กับน้องๆ นำโดยอาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี