ข่าว

สาธิตทำเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค 5000 G

สิ่งที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการทำ
1.นำส่วนผสมที่ 1 CARBOPOL 940 34 กรัม ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ แล้วค่อยๆ เทน้ำ 500 มิลลิลิตร ใส่ลงไป กวนไปเรื่อยๆ จนกว่าสารจะละลายเข้ากัน ถ้ายังเป็นเม็ดอยู่ให้ใช้ช้อนบี้ให้แตกละเอียด กวนจนกระทั่งเนื้อสารมีลักษณะแป้งเปียกใช้เวลาอย่างต่ำครึ่งชั่วโมง
2. นำส่วนผสมที่ 2 TRIETHANOLAMINE (TEA) เทใส่ลงไปกวนกับส่วนที่ 1 ที่เตรียมไว้ ใช้ไม้พายกวนไปสักพักส่วนผสมจะมีลักษณะเหนียวหนืด สีจะเริ่มใส่ขึ้น
3. นำส่วนผสมที่ 3 ALCOHOL 95 % 2,245 มิลลิลิตร และ TRICLOSAN 5 กรัม ผสมเข้าด้วยกัน คนให้เข้ากัน
4. นำส่วนผสมที่ 3 ค่อยๆเทลงไปในส่วนผสมที่ 1 และ 2 ที่เตรียมไว้ เทลงไปทีละน้อยๆ กวนด้วยไม้พายช้าๆ จนกระทั่งส่วนผสมที่ 3 หมด เป็นเนื้อเดียวกันลักษณะคล้ายครีม
5. นำน้ำสะอาด 2,190 มิลลิลิตร ค่อยๆ เทลงไปในส่วนผสมในข้อ 4 และกวนจนเนื้อครีมเป็นเจลเนียนใส ถ้าหาก เนื้อเจลยังหนียวอยู่ สามารถเติมน้ำลงไปได้อีกตามต้องการ