ข่าว

เปิดรับสมัครทุนวิจัยองค์กรเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญผู้สนใจสมัครทุนวิจัยองค์กรเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 31  มีนาคม  2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอริณ วิกุล  โทร 02 – 2038112

หรือ E-mail Gpofund@gpo.or.th