ข่าว

เปิดรับสมัครทุน UIS ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครทุน UIS ประจำปี 2563 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intellingence Scholarship Program (UIS)

อ่านรายละเอียด