ข่าว

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 เมษายน 2566
ติดตามรายยละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์: https://admission.rmutp.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติม: SciRmutpFB
โทร 02 836 3000 ต่อ 4155, 4156

Loading