ข่าว

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS รอบ 4 (สำหรับวุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS รอบ 4 (สำหรับวุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครผ่านระบบ TCAS ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2563
🌐รายละเอียด http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/T4-63.pdf
📌สมัครผ่านระบบ www.mytcas.com
#RMUTP #รับสมัครนักศึกษา #ราชมงคลพระนคร