ข่าว

เปิดรับสมัครรอบ TCAS 5 : รับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร วุฒิม.6 เตรียมตัวให้พร้อมกับการสมัครเรียนรอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2562 #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครรอบ TCAS 5 : รับตรงอิสระ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-10 มิ.ย. 2562

🌐รายละเอียด>>> www.rmutp.ac.th/RMUTP-TCAS62
#RMUTP #รับสมัครนักศึกษา #ราชมงคลพระนคร