ข่าว

แจ้งรายชื่อนักศึกษาสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ ห้อง 9503 และ 9505 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>> ตรวจสอบรายชื่อ <<<

 2,110 total views,  13 views today