ข่าวกิจกรรม

แนะแนวสัญจร จังหวัดนครราชสีมา

(วันที่ 17 ธ.ค.62) ที่ผ่านมา งานแนะแนวการศึกษาร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออกแนะแนวสัญจรต่างจังหวัด การแนะแนวสัญจรในวันนี้เริ่มจากโรงเรียนโคราชพิทยาคม โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนอาชีวนครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้ทำ mou ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา