ข่าวกิจกรรม

แนะแนวสัญจร จังหวัดสระบุรี

วันที่ (16 ธ.ค 62) ที่ผ่านมา งานแนะแนวการศึกษาร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออกแนะแนวสัญจรต่างจังหวัดวันแรกเริ่มจาก จังหวัดสระบุรี  จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี