ข่าวกิจกรรม

แนะแนวสัญจร จังหวัดอุดรธานี

วันที่ (19 ธ.ค 62) ที่ผ่านมา งานแนะแนวการศึกษาร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออกแนะแนวสัญจรจังหวัดอุดรธานี ณ โรงเรียนกุมภวาปี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา และโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร