ข่าวกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์นครปฐม

เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2565 นำโดยดร.ภูมิรัตน์ นวรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อแนะนำข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้ง 4 หลักสูตร ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 รวมถึงการทำกิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิเพื่อนำเป็นของที่ระลึกให้กับนักเรียนนำใช้ประโยชน์อีกด้วย

<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>

 34,240 total views,  449 views today