ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าในการสร้างแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ GOOGLE FORM

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าในการสร้างแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ GOOGLE FORM ได้ดำเนินการจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ห้องปฏิบัติการ 9904 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี