ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ “ค่ายวิทย์ ครั้งที่ 1”

วันที่ 22 ต.ค. 62 นายไพศาล การถาง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ #ค่ายวิทย์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ)

#Sciencecamp2019 @Rmutp
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี