ข่าวกิจกรรม

โครงการ Green Faculty “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว”

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ Green  Faculty  “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว”  นำโดยดร.จิระศักดิ์   ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณงามนิจ  อนุศาสนี  วิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว”  ต่อจากนั้นช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณศุภฤกษ์  ดวงขวัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการส่งแวดล้อมสำนักสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 6  บรรยายหัวข้อ “การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว”  ในอังคารที่ 15 ธันวาคม  2563  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิมรมย์ ชั้น 2

 9,292 total views,  2 views today