ข่าว

📌กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตร)

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตร)
📌รายชื่อยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
https://bit.ly/3yQpK8q
📌สถานที่ : มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
https://bit.ly/3NdjQ7c
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
เวลา : 8.30 – 16.30 น.
📌แต่งกาย : ชุดนักศึกษา
📌สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6302-9 , 6636 , 6314
inbox Facebook : https://www.facebook.com/OREGRMUTP

 3,147 total views,  1 views today