แบบรายงานการปฏิบัติงาน(ราชการ)สายวิชาการ และสายสนับสนุน

แบบรายงานการปฏิบัติงาน (ราชการ) ของบุคลากร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในสถานการณ์ COVID – 19 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 111 total views,  6 views today