โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ หลังวิกฤติ COVID-19”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 […]

 2,885 total views,  79 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563

Posted Posted in ข่าวรับสมัครงาน

 25 total views,  1 views today

 25 total views,  1 views today

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด […]

 7 total views

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

Posted Posted in mou-Edu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 38 total views,  2 views today

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ งานประกันคุณภาพการศึกษา  […]

 2,902 total views,  81 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2563  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 28 total views,  1 views today

คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าว

เตรียมพร้อมก่อนปฐมนิเทศ #dek63 คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/คู่มือนักศึกษา-ประจำปี-2563.pdf  13 total […]

 13 total views,  1 views today