สถานที่จัดงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ (ชั้น 2)
  • ห้องบรรยายและแสดงนิทรรศการ (ชั้น 5)

ข้อมูลแผนที่