อัตราค่าลงทะเบียนและการชำระเงิน

ประเภท

นิสิต นักศึกษา
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป

อัตราค่าลงทะเบียน

1,000 บาท
2,000 บาท

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ธนาคาร : กรุงไทย

สาขา : วงศ์สว่าง

ชื่อบัญชี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจ่ายเงินนอกงบประมาณ

ประเภท : ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี : 193-0-24348-0
ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2566

เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาแนบหลักฐานใบโอนเงิน (ระบุชื่อผู้ลงทะเบียนและรายละเอียดที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน) ดังนี้
1. อัพโหลด (upload) ใบชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ เมนูลงทะเบียน

Scroll to Top