อัตราค่าลงทะเบียนและการชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทอัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
(ก่อน 20 ก.ค. 2561)
อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป
(ตั้งแต่ 20 ก.ค.-17 ส.ค.2561)
นิสิต นักศึกษา900 บาท/บทความ1,500 บาท/บทความ
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป1,500 บาท/บทความ2,000 บาท/บทความ
ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน500 บาท500 บาท
** อัตราค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ธนาคาร: กรุงไทย
สาขา: วงศ์สว่าง
ชื่อบัญชี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ประเภท: กระแสรายวัน
หมายเลขบัญชี: 193-6-00287-6

เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาแนบหลักฐานใบโอนเงิน (ระบุชื่อผู้ลงทะเบียนและรายละเอียดที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน) ใน 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. อัพโหลด (upload) ใบชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ เมนูลงทะเบียน > เข้าระบบ
  2. สแกนหรือถ่ายรูปใบโอน ส่งมาที่ E-mail : sci.rmutp@rmutp.ac.th หรือ โทรสาร 02-836 -3000 ต่อ 4194

หมายเหตุ: 

  1. ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย ของที่ระลึก   อาหารว่าง   และอาหารกลางวัน
  2. บทความถัดไป อัตราค่าลงทะเบียนบทความละ 500 บาท
  3. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
    (หากยกเลิกการส่งบทความหรือไม่มานำเสนอผลงานจะต้องชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราค่าลงทะเบียนปกติ)