ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Cleantech Innovation)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Cleantech Innovation) นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด เทรนด์ธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ????“รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด”ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ใน 6 สาขา ได้แก่ 1) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การใช้ของเสียเป็นประโยชน์ 4) พลังงานหมุนเวียน 5) อาคารสีเขียว 6) การขนส่ง

♻️ชิงเงินรางวัลสำหรับต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวม 60,000 USD หรือประมาณ 2 ล้านบาท
♻️มีโอกาสเจรจาธุรกิจกับแหล่งเงินทุน
⏭️ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (1 บริษัท สามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม)
♻️รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2562 ที่ลิ้งค์ bit.ly/2TFMLpQ

☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบัน SMI คุณทอม 091-859-6065, คุณดีน 063-223-2330