มทร.พระนคร ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 3

Posted Posted in ข่าว

มทร.พระนคร ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางมหาวิทยาลัยโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 749 total views,  66 views today

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการป้องกันและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน” (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการป้องกันและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน” โดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ […]

 784 total views,  66 views today

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะฯ ร่วมงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะฯ ขอเชิญร่วมงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ […]

 787 total views,  65 views today

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารฝึกสหกิจศึกษา และ การยื่นเอกสารสหกิจศึกษา 2/2565 (กิจกรรมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

Posted Posted in ข่าว

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารฝึกสหกิจศึกษา Time Line การยื่นเอกสารสหกิจศึกษา 2/2565 […]

 903 total views,  66 views today

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและคลายปัญหาอาการออฟฟิศซินโดรม  ประจำเดือนสิงหาคม […]

 2,696 total views,  66 views today

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเสวนาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าว

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]

 2,759 total views,  66 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ให้กับหน่วยงานต่างๆ

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการผลิตเจลแอลกอฮล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เมื่อวันที่ […]

 2,959 total views,  66 views today

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม”ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565″

Posted Posted in ข่าว

กำหนดจัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม […]

 3,424 total views,  66 views today