คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี […]

 4,744 total views,  489 views today

กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร แจ้งขั้นตอนการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าว

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 – นักศึกษาสแกน […]

 6,812 total views,  489 views today

มทร.พระนคร กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ […]

 35,476 total views,  490 views today

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรม “การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรม “การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อเรียมบทความวิจัยระคับชาติหรือนานาชาติ” วันเสาร์ที่ 28 […]

 24,549 total views,  489 views today

ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้รับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้รับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในด้านคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน […]

 26,328 total views,  489 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 2 Quota

Posted Posted in ข่าว

. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบ TCAS 2 Quota […]

 29,385 total views,  489 views today

สภาคณาจารย์ฯ มทร. ทั้ง ๙ แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2565   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 31,781 total views,  489 views today

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (สำหรับวุฒิม.6) รอบ TCAS 2 : โควตา ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (สำหรับวุฒิม.6) รอบ […]

 33,649 total views,  490 views today

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าว

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  33,674 total […]

 33,674 total views,  489 views today