งานกิจการนักศึกษา

บุคลากรฝ่ายทุนการศึกษาพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมกีฬาวิชาทหารศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์สโมสรและกิจกรรมนักศึกษาศิลปวัฒนธรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพสวัสดิการและการบริการนักศึกษาทรานสคริปต์กิจกรรมแบบประเมินความพึงพอใจ
kanchanaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นางสาวกาญจนา อินทร์เฉลิม
Miss Kanjana Inchaloem
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
หัวหน้าทุนการศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่สวัสดิการและบริการนักศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4621,4622
kanjana.i@rmutp.ac.th
เกียรติภูมิชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
Mr.Keattiphoom Sengsanmut
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
หัวหน้ากีฬา
หัวหน้าวิชาทหาร
หัวหน้าศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
และปฏิบัติหน้าที่ทุนการศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4621,4622
keattiphoom.s@rmutp.ac.th
ฐิตาภาชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม
Miss Titapa Nuengniyom
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้าศิลปวัฒนธรรม
และหัวหน้างานทรานสคริปต์กิจกรรม
02-836-3000 ต่อ 4621,4622
titapa.n@rmutp.ac.th
Srivilaiชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางศรีวิไล พวกน้อย
Mrs.Srivilai Phuaknoy
อาจารย์
หัวหน้าแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
และหัวหน้าสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4624
srivilai.p@gmail.com
chaiwatชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นายชัยวัฒน์ ศักดิ์เวฬุวัน
Mr.Chaiwat Sakveruwan
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่กิจการนักศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่สารบรรณกิจการนักศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4621 , 4622
chaiwat.s@rmutp.ac.th

ทุนการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเรียนต่อโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวชนซึ่งดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษา แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกภาคการศึกษา

คุณสมบัติผู้กู้ แบบฟอร์มขอกู้ยืม

ตารางวันสัมภาษณ์นักศึกษากู้ กยศ...NEW..
แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
กำหนดการและขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ยืนกู้ กยศ. ..NEW..

ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า

ทุนมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

 

[/su_label]


Posts not found

พัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระเบียบการแต่งกาย

นักศึกษาชาย

 1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขนหรือแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเลื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ สำหรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
 2. กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ไม่พับปลายขา ปลายกว้างไม่เกิน 25 เซนติเมตร และไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่า สีดำ หรือสีเทาเข้มห้ามใส่กางเกงทรงยีนส์ กางเกงผ้ายีนส์ทุกชนิด
 3. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีลายดุนนูน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ถุงเท้าสีดำ หรือสีที่กลมกลืนกับรองเท้าไม่มีลวดลาย
 5. ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ ห้ามทำสีผมหากเป็นกรณีข้อกำหนดของศาสนาให้นักศึกษาไว้หนวด หรือไว้เคราได้แล้วแต่กรณี
 6. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ผูกเนคไทกลัดเข็มติดเนคไท ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบเนคไท ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นักศึกษาหญิง

 1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ผ่าหน้าแบบเรียบไม่มีสาบด้านหลังไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่บางเกินสมควร แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
 2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดนอกเสื้อเบื้องซ้าย
 3. กระโปรงทรงสุภาพ ไม่รัดรุป ผ้าสีกรมท่า สีดำ สีเทาเข้มไม่มีลวดลายยาวคลุมเข่าห้ามสวมกระโปรงยีนส์ทุกชนิด ห้ามใส่กางเกง
 4. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีลายดุนนูน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
 6. ทรงผมแบบสุภาพ ไม่ย้อมหรือโกรกผม ถ้าผมยาวใหรวบผมให้เรียบร้อย
 7. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้กระโปรงจีบรอบ (กระโปรงพลีท) จีบใหญ่ประมาณ 5 เซนติเมตร ยาวคลุมเข่าไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และสวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย

ให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบเครื่องแบบของนักศึกษาทั้งชายและหญิง ดังนี้

เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช้กลัดที่อกเสื้อเบื้องซ้าย มีรูปลักษณะรายละเอียด ขนาด และสีดังนี้

 • ความสูงของเครื่องหมาย 5 เซนติเมตร
 • ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะสลักดุนหรือปั๊มนูนสีทอง
 • สี “ส่วนพื้นของพระราชสัญจกรและดอกบัว” ลงยาสีน้ำเงิน “ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัย” ลงยาสีขาว

เข็มกลัดเนคไท ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ทำด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.9 เซนติเมตร ส่วนพื้นของพระราชสัญจกร และดอกบัวลงยาสีน้ำเงิน พื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาวหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชาย-หญิง มีรูปลักษณะขนาดและสีดังนี้

 • หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะทองแดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 5.9 เซนติเมตรมีขอบกว้าง 0.2 เซนติเมตร สลักดุนนูนภายในสี่เหลี่ยมเป็นตรารูปวงกลม มีดอกบัว 8 กลีบ ล้อมรอบภายในดอกบัวเป็นตราพระราชสัญจกรด้านล่างมีข้อความ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สลักดุนหรือปั๊มนูนบนพื้นเม็ดทราย สีเงิน หรือ รมดำ
 • กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ทำด้วยโลหะชุบสีเงินมีลักษณะกลมมนขอบเกลี้ยง ทำเป็นตรารูปวงกลมมีดอกบัว 8 กลีบล้อมรอบ ภายในดอกบัวมีตราพระราชสัญจกรสลักดุนหรือปั๊มนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร

เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการ  ของนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

 1. เสื้อ แบบและสีตามที่คณะกำหนด การปักเครื่องหมาย ชื่อ-สกุล-สาขาวิชา-คณะ จะต้องเป็นแบบเดียวกัน ขนาดตัวอักษรจะต้องขนาดเดียวกันทั้งสาขาข้อความไม่มากเกินไป ขนาดเสื้อ แบบทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ให้สุภาพเหมาะสม และปลอดภัยตามที่กำหนด
 2. กางเกงให้ใช้ตามแบบการแต่งกายเครื่องแบบปกติชาย
 3. การแต่งชุดปฏิบัติการให้แต่งเฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนปฏิบัติเท่านั้น

เครื่องแต่งกายชุดกีฬา  ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง

 1. ให้แต่งตามแบบ และสีที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ให้แต่งกายชุดกีฬาได้เฉพาะในวัน เวลา ที่มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา หรือกรณีที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพิเศษ

มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษา แต่งชุดนักศึกษาวิชาทหารได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม กำหนด

เครื่องแต่งกายวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตชาย

 1. บัณฑิตที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 2. บัณฑิตชายที่รับราชการทหาร ตำรวจ หรือว่าที่ร้อยตรี ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด คาดกระบี่ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 3. บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี หรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายสวมกางเกงยาวสีขาว และสวมเสื้อรายประแตน (แบบเช่นเดียวกับชุดข้าราชการชายปกติขาว) มีแผงคอตามแบบสีประจำมหาวิทยาลัย และประดับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะสีเงินขนาดความสูง 5 ซม. ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง ใช้กระดุมมหาวิทยาลัยสีเงินเป็นกระดุมเสื้อ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายฉลุหรือเหล็ก หรือโลหะมันวาว ห้ามสวมแหวน กำไรข้อมือ นาฬิกาข้อมือ ต่างหูโดยเด็ดขาด

บัณฑิตหญิง

 1. บัณฑิตหญิงที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 2. บัณฑิตหญิงที่รับราชการทหาร ตำรวจ หรือว่าที่ร้อยตรี ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 3. บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี หรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายชุดนักศึกษาตามปกติเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้น ไม่รัดรูปกลัดกระดุมคอเสื้อ กระโปรงสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป และมีความยาวคลุมเข่า สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวมถุงน่องยาวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย และเครื่องประดับมันวาว ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย ห้ามสวมแหวนกำไลข้อมือ นาฬิกาข้อมือ ต่างหูเด็ดขาด
 4. บัณฑิตหญิงที่มีครรภ์ สวมเสื้อสีขาวเกลี้ยง ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง เวลาสวมปลายชายเสื้อไว้นอกกระโปรง กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป และความยาวคลุมเข่าชายเสมอกัน สวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย และเครื่องประดับมันวาว สวมครุยปริญญาทับเครื่องหมาย ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย ห้ามสวมแหวน กำไลข้อมือ นาฬิการข้อมือ ต่างหูโดยเด็ดขาด

มหาบัณฑิตชาย

 1. บัณฑิตที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 2. บัณฑิตชายที่รับราชการทหาร ตำรวจ หรือว่าที่ร้อยตรี ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด คาดกระบี่ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 3. มหาบัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี หรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีม่วง (ของมหาวิทยาลัย) สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพสีเดียวกับเสื้อสูท สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวทถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายฉลุหรือเหล็กหรือโลหะมันวาว ห้ามสวมแหวน กำไลข้อมือ นาฬิกา ข้อมือ ต่างหูเด็ดขาด

มหาบัณฑิตหญิง

 1. บัณฑิตหญิงที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 2. บัณฑิตหญิงที่รับราชการทหาร ตำรวจ หรือว่าที่ร้อยตรี ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 3. มหาบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี หรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูปสวมทับด้วยสูทสีกรมท่า กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูปมีความยาวคลุมเข่า สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย และเครื่องประดับมันวาว ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย ห้ามสวมแหวน กำไลข้อมือ นาฬิการข้อมือ ต่างหูเด็ดขาด
 4. มหาบัณฑิตหญิงที่มีครรภ์ สวมเสื้อสีขาวเกลี้ยง ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง เวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง สวมทับด้วยสูทสีกรมท่าแบบปล่อยเอวกระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ไม่มีลวดลายไม่รัดรูป มีความยาวคลุมเข่า ชายเสมอกันสีเดียวกับสูท สวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ทรงสุภาพไม่มีลวดลาย และเครื่องประดับมันวาว สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย ห้ามสวมแหวน กำไลข้อมือ นาฬิกาข้อมือ ต่างหูเด็ดขาด

Posts not found

วิชาทหาร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการยื่นผ่อนผันทหาร ขอผ่อนผันใหม่

 • สด9
 • สด35
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรนักศึกษา

ขอผ่อนผันทหาร รายเก่า(ยืนยันสิทธิ์)

 • สด9
 • สด35
 • สด43
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรนักศึกษา

Posts not found

ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูล รหัส 55, 56, 57 และ 60 (ภาคสมทบ) ให้กรอกแล้วเสร็จก่อนวันซ้อมย่อยคณะฯ หากสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 836 3000 ต่อ 4202 และสามารถใช้บริการได้หลายช่องทางดังนี้

 1. http://sci.rmutp.ac.th
 2. http://gg.gg/aah8f
 3. QR CODE

ประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 50 – 56 สามารถเข้าบริการปรับปรุงฐานข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ที่

 1. QR CODE
   
  2. ลิงค์  http://gg.gg/aai85

Posts not found

สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา

 • จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ และโครงการไหว้ครู
 • นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
 • การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
 • สัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
 • พิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร
 • จัดทำแผน และโครงการ/กิจกรรมประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้
 • ควบคุม ดูแล และประสานงานการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
 • ควบคุม ดูแล และประสานงานการจัดจั้น และดำเนินงานของชมรมต่างๆ ในสโมสรนักศึกษา

คำสั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์


Posts not found

ศิลปวัฒนธรรม

 • การจัดทำเอกสารงานศิลปวัฒนธรรม/โครงการ/กิจกรรมตามผลผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ดำเนินงานตามโครงงาน/กิจกรรม ศึกษาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/ดำเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

โครงการศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณรายจ่าย)

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน

ประชุม
xxx

ภาพกิจกรรม
xxx

คำสั่ง


Posts not found

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา(ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2561 25 มิถุนายน 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา(ภายนอก) 9 – 10 มิถุนายน 2561

Posts not found

สวัสดิการและบริการนักศึกษา


 รายชื่อโรงพยาบาล 4 แห่ง 
  ** ไม่ต้องสำรองจ่าย** เพียงยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุและบัตรประชาชน (ตัวจริง)
– โรงพยาบาลมิชชั่น
– โรงพยาบาลบางโพ
– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (ประชาชื่น)
– โรงพยาบาลพญาไท 2

นักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
ให้ยื่นแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน)  โดยแนบหลักฐาน
– ใบเสร็จรับเงิน(ต้นฉบับ)
– ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)
– สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
**มายื่นที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการ  ชั้น 2

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สิ่งที่ควรรู้

•  หนังสือรับรองการรับประกันภัย
•  หลักฐานประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 


ขั้นตอนทรานสคริปต์กิจกรรม

 • ลงทะเบียนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานกับงานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
 • ทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานทรานสคริปต์กิจกรรม โดยดำเนินการขออนุมัติรหัส และชั่วโมงกิจกรรม และส่งแผนกิจกรรมต่างๆ ให้มหาวิทยาลัย
 • จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การรับชั่วโมงกิจกรรม
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมเข้าระบบสารสนเทศทรานสคริปต์กิจรรมนักศึกษา (Activity Transcripts)
 • ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงและกิจกรรมให้นักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัย

การตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript Activity)