ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOA) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดย ดร.ไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กับกลุ่มบริษัท BCI โดย Best Care International (Thailand) Co.,Ltd. , Thai Natural Care Co.,Ltd , Sabai Smile Co.,Ltd. โดยนางสาวสุกัลยา ชาญ กรรมการผู้จัดการบริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร