ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
📌TCAS 5 (วุฒิ ม.6) : http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/T5-63-Interview.pdf
📌รับตรง รอบ 3 (วุฒิปวช. ปวส.) : http://regis.rmutp.ac.th/up…/file63/63-AdmisR3-Interview.pdf

 9 total views,  1 views today