ข่าวกิจกรรม

ออกบูธนิทรรศการแนะแนวโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา ออกบูธนิทรรศการแนะแนวโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร