งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) “การใช้โปรแกรม obs studio” ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา […]

 44,003 total views,  508 views today

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เรื่อง […]

 56,663 total views,  507 views today

ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เรื่อง […]

 76,315 total views,  507 views today

คณะวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]

 77,534 total views,  508 views today

หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ […]

 81,803 total views,  508 views today

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว รูปแบบออนไลน์ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะ  ระหว่างวันที่ 30 […]

 86,401 total views,  508 views today

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานกิจการนักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 […]

 91,030 total views,  507 views today

ฝ่ายบริหารและวางแผนฯ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565  เวลา […]

 107,313 total views,  507 views today

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) […]

 108,999 total views,  508 views today

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) […]

 108,968 total views,  508 views today