ข่าวกิจกรรม

โครงการผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดจากสมุนไพรไทย ณ บ้านวังตะเคียน จ.ราชบุรี

งานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการแก่สังคม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดจากสมุนไพรไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมจากชุมชนและชาวบ้านใกล้เคียงในชุมชน ได้รับความรู้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน เช่นน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ครีมอาบน้ำ สบู่ น้ำยาล้างมือ และน้ำยาทำความสะอาดพื้น ประชาชนในชุมชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนดังกล่าวได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในครัวเรือน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บ้านวังตะเคียน ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี