ข่าวกิจกรรม

โครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปไวน์ และนมเปรี้ยวเพื่อสุขภาพจากเห็ด

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานบริการวิชาการ วิจัยและบริการ (บริการวิชาการแก่สังคม) จัดโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปไวน์ และนมเปรี้ยวเพื่อสุขภาพจากเห็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมจากชุมและชาวบ้านใกล้เคียงชุมชนได้รับความรู้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวและไวน์เพื่อสุขภาพ และสบู่น้ำนมเปรี้ยวจากเห็ดได้ และการมีต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองไว้ขายในชุมชน ณ ชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน จ.ปทุมธานี