การแถลงข่าวข้อมูลสถานการณ์โควิด-19-รายวัน-ประจำเดือนเมษายน

13.00 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 [30 เม.ย. 63] 11.30 น. แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. [30 เม.ย. 63] แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) [29 เม.ย.63]

ศบค. แถลงสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19
[28 เม.ย.63]

ศบค. แถลงสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19
[27 เม.ย.63]
แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค.
[26 เม.ย. 63]

แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค.
[25 เม.ย. 63]

แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค.
[24 เม.ย. 63]
13.30 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19
[24 เม.ย. 63]

สดรายการพิเศษจากศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)[24 เม.ย.63]

11.30 น. แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค.[23 เม.ย.63]

สดแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)[22 เม.ย.63]

ศบค. แถลงสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19
[21 เม.ย. 63]

แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) [20 เม.ย. 63] แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) [19 เม.ย. 63]

แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) [18 เม.ย. 63]

13.00 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19
[17 เม.ย. 63]
แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) [17 เม.ย. 63]

ศคบ.แถลงสถานการณ์ โควิด-19
[16 เม.ย. 63]

13.30 น. สธ.แถลงสถานการณ์ โควิด-19
[15 เม.ย. 63]
11.30 น. ศบค.แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 [15 เม.ย. 63]

ศบค. แถลงสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19
[14 เม.ย. 63]

12.30 น. แถลงสถานการณ์ COVID-19
[13 เม.ย. 63]
แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค.
[12 เม.ย. 63]

แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค.
[11 เม.ย. 63]

13.00 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19
[10 เม.ย. 63]
11.30 น. ศบค. แถลงสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19
[10 เม.ย.63]

สธ.แถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุข

13.40 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19
[9 เม.ย. 63]

12.30 น. แถลงสถานการณ์ COVID-19
โดย ศบค. [9 เม.ย. 63]

11.30 น. ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ แถลงสถานการณ์โควิด-19 [8 เม.ย. 63]

13.00 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 [7 เม.ย. 63]

11.45 น. ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ แถลงสถานการณ์โควิด-19 [7 เม.ย. 63]

ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ แถลงสถานการณ์โควิด-19 [6 เม.ย. 63]

ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ แถลงสถานการณ์โควิด-19 [5 เม.ย. 63]

ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ แถลงสถานการณ์โควิด-19 [4 เม.ย. 63]

ศบค. แถลงสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) [3 เม.ย.63]

ศบค. แถลงสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19
[2 เม.ย. 63]

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี สถานการณ์ COVID-19

13.00 น. สธ.แถลงข่าวสถานการณ์
โควิด-19 [1 เม.ย. 63]

 36 total views,  1 views today