การแถลงข่าวข้อมูลสถานการณ์โควิด-19-รายวัน-ประจำเดือนมีนาคม

แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 [31 มี.ค. 63] สธ.แถลงข่าวสถานการณ์พบผู้ป่วย COVID-19 (เพิ่ม) [30 มี.ค. 63]
11.30 น. ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ แถลงสถาน
การณ์โควิด-19 [30 มี.ค. 63]
สดจาก ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ ทำเนียบรัฐบาล
[29 มี.ค.63]
12.20 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19
[29 มี.ค.63]
ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ ความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 [28 มี.ค. 63] 1​2.30 น. สธ.แถลงความคืบหน้าสถานการณ์
โควิด-19 [27 มี.ค. 63]
1​2.30 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19
[26 มี.ค. 63]
14.40 น. ประกาศสถานการณ์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน COVID-19 [25 มี.ค. 63] 10.00 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19       [25 มี.ค. 63] 11.00 น. แถลงสถานการณ์โควิด-19              [25 มี.ค.63]
ด่วน! 14.00 น. นายกฯ แถลงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน [24 มี.ค.63]

 28 total views,  1 views today