ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ศูนย์พระนครเหนือ)
เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4194 , 4155
อีเมล : infosci@rmutp.ac.th


Faculty of Science and Technology
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
1381 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 10800
Tel : (+66) 2836-3000 ext. 4194,4155
E-mail : infosci@rmutp.ac.th


การเดินทาง
>> รถโดยสารประจำทาง  สาย 32, 203, 177, 97, 33, 543ก, 64


 ข้อมูลแผนที่

Loading