รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)-ผู้ป่วยรายวัน-ประจำเดือนพฤษภาคม

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

 

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 

ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

 

ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

 

ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 

ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

 

ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

 

ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

 

ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

 

 95 total views,  1 views today