รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เดือนพฤษภาคม

 • ประจำวันที่ 31  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 30  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 29  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 28  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 27  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 26  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 25  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 24  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 23  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 22  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 21  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 20  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 19  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 18  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 17  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 16  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 15  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 14  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 7  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 6  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 5  พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

 

 • ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 

 30 total views,  1 views today