รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เดือนมิถุนายน

 • ประจำวันที่ 30  มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 29  มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 28  มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 27  มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 26  มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 25  มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 17  มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 16  มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 15  มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 14  มิถุนายน 2563

 

 • ประจำวันที่ 13  มิถุนายน 2563

 

 26 total views,  1 views today