เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

รอบที่เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

• ประเภท TCAS สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ม.6
• ประเภท โควตา – รับตรง สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.

 

TCAS 2 Quota (เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. ถึง 25 เม.ย. 66)
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ม.6

  • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ใช้ 4-5 ภาคการศึกษา ในการคัดเลือก
รับตรง รอบที่ 2 (เปิดรับ 10 มี.ค. ถึง 19 เม.ย. 66)
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส.• เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในการคัดเลือก

 

รอบการสมัครอื่นๆ ที่จะเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

TCAS 3 Admission (เปิดรับสมัคร 7 – 13 พ.ค. 66)
TCAS 4 Direct Admission (เปิดรับสมัคร 28 พ.ค. ถึง 8 มิ.ย. 66)

TCAS 3 Admission : เปิดรับสมัคร 7 – 13 พ.ค. 66 TCAS 4 Direct Admission : เปิดรับสมัคร 28 พ.ค. ถึง 8 มิ.ย. 66

รอบการสมัครที่สิ้นสุดกระบวนการรับนักศึกษาแล้ว


TCAS 1 Portfolio (ปิดรับสมัคร)

โควตา รอบที่ 1 (ปิดรับสมัคร)
รับตรง รอบที่ 1 (ปิดรับสมัครแล้ว)
(เปิดรับ 1 ต.ค. 65 ถึง 23 ม.ค. 66) (เปิดรับ 1 ต.ค. 65 ถึง 20 ธ.ค. 65) (เปิดรับ 28 ธ.ค. 65 ถึง 22 ก.พ. 66)

โควตา รอบที่ 2 (ปิดรับสมัครแล้ว)
โควตา รอบที่ 2 (ปิดรับสมัครแล้ว)  
(เปิดรับ 28 ธ.ค. 65 ถึง 22 ก.พ. 66) (เปิดรับ 28 ธ.ค. 65 ถึง 22 ก.พ. 66)

 

Loading