ฝ่ายกิจการนักศึกษา

บุคลากรงานทุนการศึกษางานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษางานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมงานกีฬางานวิชาทหารงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษางานศิลปวัฒนธรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานสวัสดิการ และการบริการนักศึกษางานทรานสคริปและกิจกรรมดาวน์โหลดเอกสาร การร่วมงานและกิจกรรม / คำสั่ง
เกียรติภูมินายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
Mr.Keattiphoom Sengsamut

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าศิลปวัฒนธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากีฬา
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่สารบรรณงานกิจการนักศึกษา
และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในงาน และ/หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา
ติดต่อ : 02-665-3777 ต่อ 7501
e-mail : keattiphoom.s@rmutp.ac.th
titapaนางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม
Miss Titapa Nuengniyom

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสวัสดิการและบริการนักศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าวิชาทหาร
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าทุนการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าทรานสคริปต์กิจกรรม
ปฏิบัติหน้าที่สารบรรณงานกิจการนักศึกษา และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในงาน และ/หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา
ติดต่อ : 02-665-3777 ต่อ 7501
e-mail : titapa.n@rmutp.ac.th
นางสาว รสุภา ธีระกาญจน์
Miss Rassupa Theerakarn

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่ : ทรานสคริปต์กิจกรรม
ปฏิบัติหน้าที่ : ศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการและบริการนักศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : ศิษย์เก่าชุมชนสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ : สารบรรณงานกิจการนักศึกษา
และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในงาน และ/หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ติดต่อ : 02-665-3777 ต่อ 7501
e-mail : rassupa.t@rmutp.ac.th

รายละเอียดทุนการศึกษา ..NEW..

 ทุุนโครงการ “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565   เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา สามารถอ่านระเบียบหลักเกณฑ์การรับสมัคร
👉🏻 ลิงก์ http://sci.kmutnb.ac.th/uploads/content/989/%E0%B8%97%.pdf
👉🏻 เงื่อนไขและคุณสมบัติ  ศึกษารายละเอียด <<คลิก>>
👉🏻ขอรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2565   Download  <<ใบสมัคร>>
👉🏻ส่งใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 สิงหาคม 2565
👉🏻หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม/ขอรับใบสมัครได้ที่ นางสาวกนกนาท ทรัพย์พานิช งานทุนการศึกษา ชั้น 2

 ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ : เปิดรับทุนการศึกษา นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติและติดต่อขอรับเอกสารการสมัครได้ที่คุณกนกนาท  ทรัพย์พานิช งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร.092 735 7342  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ กสศ. https://www.eef.or.th/notice/true-potential-scholarship-2565-2/ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2565
ดาวโหลด <<ใบสมัคร>> 

ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด :  เปิดรับทุนใหม่เป็นกรณีพิเศษ ระดับปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับทุนการศึกษาฯ โดยสามารถดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่  https://thaicity4social.com/ และส่งใบสมัครได้ทาง E-mail : CSR@THAICITY.CO.TH  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091 119 8101 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ดาวโหลด
<<ใบสมัคร>>

ทุนการศึกษาของอายิโนะโมะโต๊ะ นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”ปีที่ 16  ในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์  0 2642 6826 เบอร์มือถือ 081-1495-346 , 081-149-5301

มูลนิธิทิสโก้  เพื่อการกุศล :  ประกาศรับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2565  นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับทุนและรับเอกสารใบสมัคร (พร้อมกับแนบหลักฐานให้ครบถ้วน)  ได้ที่คุณกนกนาท ทรัพย์พานิช  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 092 735 7342 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 
ดาวโหลด
<<ใบสมัคร>>
ศึกษารายละเอียด
<<คุณสมบัติ >>

ประมวลภาพการมอบทุน

ทุนมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

ทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บัณฑิต)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บัณฑิต)

คู่มือการดำเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล(DSL) สำหรับผู้กู้ยืม ขั้นตอนแรกนักศึกษาต้อง ลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบ DSL                            

กำหนดการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

แบบฟอร์มกยศ.

แบบ กยศ. 100 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลฯ
Download: แบบฟอร์มกยศ.100หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
แบบ กยศ.102 รับรองรายได้ครอบครัว
  Download: แบบฟอร์มกยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
     
แบบ กยศ. 103 แบบแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  Download: แบบฟอร์มกยศ.103 แบบแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     
แบบ กยศ. 108 กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ผู้กู้ยืม
    Download: แบบฟอร์มกยศ.108 กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ผู้กู้ยืม
     
แบบขอชำระเงินค่าลงทะเบียน นศ. กยศ-การเงินคณะฯ
  Download: แบบขอชำระเงินค่าลงทะเบียนนศ.กองทุนให้กู้ยืม (กยศ.)
     

แบบฟอร์มบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กยศ.

แบบฟอร์มบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา-กยศ.
Download: แบบฟอร์มบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (กยศ.)

 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(เฉพาะ) นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566..NEW..

การแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ข้อบังคับวินัยนักศึกษา มทร.พระนคร

การแต่งกายของนักศึกษา มทร.พระนคร

การแต่งกายชุดนักศึกษา ปกติ มทร.พระนคร
การแต่งกายชุดนักศึกษา ในงานพิธี มทร.พระนคร

การแต่งกายภาคปฏิบัติ มทร.พระนคร

การแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.พระนคร

ระเบียบ / ประกาศ  สามารดาวน์โหลดข้อมูลได้

ระเบียบว่าด้วยการส่งนักกีฬาและคุณสมบัติผู้แข่งขันกีฬา,จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร  “พระนครเกมส์”

การแนะนำส่งเสริมเผยแพร่การเล่นดนตรีไทยและสากล

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้  (เกณฑ์ทหาร)

นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) เมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์จะต้องทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร) ในปีถัดไป จะต้องทำการผ่อนผัน ก่อนที่จะถึงกำหนดวันทำการตรวจเลือก ถ้านักศึกษาไม่ไปทำการขอผ่อนผันตามวัน เวลา และสถานที่ในหมายเรียก (สด.35) นักศึกษาจะมีความผิด ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันมีดังนี้

  1. อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (นับปี พ.ศ.ที่เกิด)
  2. มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
  3. กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท
  4. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันอีก แต่จะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี
  5. นักศึกษาใหม่ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันแล้วจากสถานศึกษาเดิม เมื่อได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่่นในการขอผ่อนผัน
ส่วนที่ 1 ผ่อนผัน

ส่งเอกสารข้อมูลก่อน 30 เมษายน พ.ศ.2564 – 30 กันยายน 2564
(เกิดตามปีพ.ศ. ถึงเกณฑ์ เช่น ปัจจุบันอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์  หรือผู้เกิดปี พ.ศ. 2544 ต้องทำการขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2564) นักศึกษาที่ทำการขอผ่อนผันมีเอกสารดังนี้

 1. เอกสาร สด.9 ตัวจริง  แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
 2. ถ่ายสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 3 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 3. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 4. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ (ถ่ายเฉพาะหน้าหน้าอย่างเดียว) เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 5. ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 6. ถ่ายสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 3 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 7. ถ่ายสำเนา สด.10 ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร จำนวน 3 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
ส่วนที่ 2  สำหรับผู้ผ่อนผันแล้วขอใช้สิทธิ์ต่อ

ส่งเอกสารข้อมูลก่อน 30 เมษายน พ.ศ.2564 – 30 กันยายน 2564
สำหรับผู้ที่ได้รับการผ่อนผันมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2544 เอกสารดังต่อไปนี้

 1. ถ่ายสำเนาใบรับรองผล การตรวจเลือกฯ แบบสด.43 จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 2. ถ่ายสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 3. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเฉพาะหน้าหน้าอย่างเดียว) เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 4. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 5. ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 6. ถ่ายสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน

ยื่นเอกสารได้ที่ Link : https://shorturl.asia/yOpJR

ส่วนที่ 3 การขอผ่อนผันทหารเข้ากองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อให้กับนักศึกษา

การผ่อนผันให้แก่ผู้ที่ถูกเป็นทหารเพื่อลาศึกษาต่อ นักศึกษาที่ไม่ได้รับการผ่อนผัน เมื่อไปตรวจเลือกทหารและถูกเข้ากองประจำการ จะมีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อได้เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาและในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น ถ้าสำเร็จการศึกษาหรือต้องออกจากสถานศึกษานั้น ๆ หรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์แล้ว ก็ให้กลับเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามสังกัดและจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ
1 เป็นผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลสอบ
2 เป็นผู้ที่ไม่ได้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฎหมายเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเพราะประสบอุบัติเหตุหรือป่วย
3 กรณีที่ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษาและเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิผ่อนผัน เช่น เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาส่งรายชื่อเพื่อขอผ่อนผันผิดพลาดหรือตกหล่น , หรือเอกสารหายระหว่างส่งไปยังจังหวัดภูมิลำเนาทหาร,หรือส่งภายหลังการตรวจเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

นักศึกษาผู้ใดซึ่งได้รับการผ่อนผันอยู่แล้วไปยื่นคำร้องขอสละสิทธิการผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก กรณีนี้ถ้าถูกเข้ากองประจำการไม่มีสิทธิผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อ เพราะเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวเอง

การยื่นเรื่องขอผ่อนผัน  กรณีก่อนรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามกำหนดในหมายนัดของนายอำเภอ ให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ โดยผ่านกรมและกระทรวงเจ้าสังกัดแล้วให้กระทรวงเจ้าสังกัดแจ้งต่อกระทรวงกลาโหม  แต่ถ้าเข้ากองประจำการแล้วให้ยื่นเรื่องขอลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด(หน่วยทหาร) เสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกระทรวงกลาโหม ส่วนการจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินั้นเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถ้าอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ 2 ให้ไว้เป็นหลักฐาน

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนผันทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ 
1.สำเนาเอกสารแสดงผลการตรวจเลือก สด.43  จำนวน 3 ฉบับ
2.สำเนาหมายนัดให้เข้ารับราชการทหาร สด.40 จำนวน 3 ฉบับ
3.สำหนาหนังสือสำคัญ สด.9  จำนวน 3 ฉบับ
4.หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 3 ฉบับ
5.เสาเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ณ สถาบัน/สถานศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
7.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
8.สำนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
9.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564  กิจกรรมการเรียนรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจำปีการระหว่างการเรียนรู้ ขั้นตอนการรายงานวิชาทหารฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล ได้ที่  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร(เล็ก)
งานวิชาทหาร  โทรศัพท์ติดต่อ 02 836 3000 ต่อ 7501
หรือติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ 0615509874

line กลุ่มวิชาทหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ขอแสดงความยินกับนายวิศรุต กองเขน
นักศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2564 (ประเภท สาขาบริการสังคม) ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
ขอแสดงความยินเดีนางสาวสิรินารถ คะระนันท์
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563 (ประเภทสาขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๘ ปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
ขอแสดงความยินกับนางสาวพิศฎา รักษาวงค์
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2565 (ประเภทสาขาธุรกิจเอกชน) ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๘ ปี  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
งานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูล รหัส 55, 56, 57 และ 60 (ภาคสมทบ) ให้กรอกแล้วเสร็จก่อนวันซ้อมย่อยคณะฯ หากสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 836 3000 ต่อ 4202 และสามารถใช้บริการได้หลายช่องทางดังนี้

 1. https://sci.rmutp.ac.th
 2. http://gg.gg/aah8f
 3. QR CODE

ประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 50 – 56 สามารถเข้าบริการปรับปรุงฐานข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ที่

 1. QR CODE

2.  ลิงค์  http://gg.gg/aai85

สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา

 • จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ และโครงการไหว้ครู
 • นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
 • การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
 • สัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
 • พิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร
 • จัดทำแผน และโครงการ/กิจกรรมประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้
 • ควบคุม ดูแล และประสานงานการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
 • ควบคุม ดูแล และประสานงานการจัดงาน และดำเนินงานของชมรมต่างๆ ในสโมสรนักศึกษา

คำสั่ง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

กำหนดการซ้อมย่อยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระเบียบการแต่งกาย

ประมวลภาพกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

 • การจัดทำเอกสารงานศิลปวัฒนธรรม/โครงการ/กิจกรรมตามผลผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ดำเนินงานตามโครงงาน/กิจกรรม ศึกษาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/ดำเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

คำสั่ง

รายงานผลการดำเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี 24 ธันวาคม 2564
 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนปากเกร็ด , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 23 ธันวาคม 2564
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ผ่านGoogle  Meet 2 ธันวาคม 2564

 

ประกาศรับสมัครงาน

ด้วยบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร จึงมีความสนใจนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อร่วมงาน โดยประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale Executive เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลตามรายละเอียดดังแนบ

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล
 • กรมธรรม์

ขั้นตอนทรานสคริปต์กิจกรรม

 • ลงทะเบียนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานกับงานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
 • ทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานทรานสคริปต์กิจกรรม โดยดำเนินการขออนุมัติรหัส และชั่วโมงกิจกรรม และส่งแผนกิจกรรมต่างๆ ให้มหาวิทยาลัย
 • จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การรับชั่วโมงกิจกรรม
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมเข้าระบบสารสนเทศทรานสคริปต์กิจรรมนักศึกษา (Activity Transcripts)
 • ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงและกิจกรรมให้นักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัย

การตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript Activity)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) KM กิจกรรมให้ความรู้สู่ชั่วโมงกิจกรรม

Download (PDF, 662KB)

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ/คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566
รายชื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา กิจกรรมที่ ๕ : กิจกรรมไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปรายชื่อร่วมทำบุญโครงการแสดงมุฑิตาจิต “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง ประจำปี 2566 สรุปรายชื่อร่วมทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอัฏฐบูชา” วันที่ 11 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันพืชมงคล” วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566  รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงสิลปวัฒนธรรมสืบสานวันสำคัญของชาติ “วันฉัตรมงคล” วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานวันสำคัญของชาติ วันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชการที่ 1) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป้นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย “สงกรานต์รื่นเริง บันเทิงพระนคร” รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีของไทย “วันสงกรานต์”

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ/คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ/คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
รายชื่อคำสั่งคณะกรรมการโครงการต่างๆ
รายชื่อคำสั่งคณะกรรมการโครงการต่างๆ

Loading