บริการวิชาการและบริการสังคม (Faculty Social Responsibility: FSR)

กิจกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสาธิตทำเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค บรรยากาศการสาธิตทำเจลล้างมือ : Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co.,Ltd.

 

โครงการจิตอาสาพัฒนาองค์กรทำเจลล้างมือ

คณะวิทย์ ม.ราชมงคลพระนคร สาธิตการทำเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค ออกอากาศทาง NBT2HD

 

 

กิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 36 total views,  1 views today