เกาะติด สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

แถลงข่าวสถานการณ์ ครั้งที่ 1  [31 มี.ค. 63] สธ.แถลงข่าวสถานการณ์พบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่ม
11.30 น. ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ แถลงสถาน
การณ์โควิด-19 [30 มี.ค. 63]
สดจาก ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ ทำเนียบรัฐบาล
[29 มี.ค.63]
12.20 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19
[29 มี.ค.63]
ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ ความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 [28 มี.ค. 63] 1​2.30 น. สธ.แถลงความคืบหน้าสถานการณ์
โควิด-19 [27 มี.ค. 63]
1​2.30 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19
[26 มี.ค. 63]
14.40 น. ประกาศสถานการณ์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน COVID-19 [25 มี.ค. 63] 10.00 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19       [25 มี.ค. 63] 11.00 น. แถลงสถานการณ์โควิด-19              [25 มี.ค.63]

ด่วน! 14.00 น. นายกฯ แถลงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน [24 มี.ค.63]

ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘

​​

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สรุปประเด็น ​: ประกาศการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มาตราการและการเฝ้าระวัง COVID-19 และข้อมูลภาครัฐ

 

สธ.อัพเดต “โควิด-19” ล่าสุด อัพเดตผู้ติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

ข้อมูลและสถานการณ์ COVID-19 World Health Organization (WHO)

 

ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง