ข่าวสารทุนวิจัย

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซต์ http://spucon.spu.ac.th

  • ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom  วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    อีเมล spucon@spu.ac.th Line ID: spuresearch   โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)

Loading