ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าว

รับสมัคร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 […]

 861 total views,  90 views today

มาแล้วจ้าาา! เตรียมพบกับรายการดี…มีคำตอบ “การแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”

Posted Posted in ข่าว

มาแล้วจ้าาา! Coming soon เตรียมพบกับ… รายการดี…มีคำตอบ “การแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม” […]

 865 total views,  88 views today

ประกาศกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินทางธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ภาคการศึกษาที่ 2/2563

Posted Posted in ข่าว

ประกาศกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินทางธนาคารและโน้ตภาคการศึกษาที่ 2/2563 นักเรียนนักศึกษาทุกระดับที่ผ่อนค่าบริการหรือการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2/2563 นักเรียนสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินทาง […]

 1,773 total views,  88 views today

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมรับฟังหัวข้อการสัมมนาทางเว็บ

Posted Posted in Event News, ข่าว

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางเว็บในหัวข้อดังนี้ 1. 5G Waveform Generation […]

 1,079 total views,  2 views today

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปิดทำการห้อง One Stop Service

Posted Posted in ข่าว

ประกาศ!!! สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปิดทำการห้อง One Stop Service โดยให้นักศึกษาขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ในระบบบริการการศึกษา […]

 954 total views

ประกาศเรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่คราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

Posted Posted in ข่าว

ประกาศเรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่คราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ […]

 994 total views

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) […]

 1,176 total views