รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้ารับการคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์การ มทร.พระนคร รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้ารับการคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น […]

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศศึกษาที่ 1/2563

Posted Posted in ข่าว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง: แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 […]

การสัมมนา : Digital Corrosion & Asset Management : New Era For Plant Reliability Enhancement

Posted Posted in ข่าว

ประชาสัมพันธ์งานสัมนาออนไลน์ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือระบบดิจิตอลในการดูแลอุปกรณ์ภายในโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งไปยังการจัดการปัญหาด้านการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การเพิ่มความน่าเชื่อถือของอโรงงานให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง”​ วันที่ 1 […]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ […]

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ“วิศวฯ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรม ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด”

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ“วิศวฯ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรม […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงบูธท่องเที่ยวสุขภาพวิถีใหม่ “กัญชา ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ” กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

กิจกรรมการจัดการความรู้ KM : การสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google From

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ […]