ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการป้องกันและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน” (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการป้องกันและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน” โดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ […]

 784 total views,  66 views today

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารฝึกสหกิจศึกษา และ การยื่นเอกสารสหกิจศึกษา 2/2565 (กิจกรรมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

Posted Posted in ข่าว

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารฝึกสหกิจศึกษา Time Line การยื่นเอกสารสหกิจศึกษา 2/2565 […]

 903 total views,  66 views today

คณะวิทย์ฯ มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา และ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

 1,064 total views,  65 views today

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม (Young Environmentalist Got Talent & Inspiration)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม […]

 1,123 total views,  66 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ให้กับหน่วยงานต่างๆ

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการผลิตเจลแอลกอฮล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เมื่อวันที่ […]

 2,959 total views,  66 views today