รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567

Posted Posted in ข่าวรับสมัครงาน

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของงานบริหารทั่วไป (บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้) พด 50/2567

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของงานบริหารทั่วไป […]

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของงานบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่และยานพาหนะ)พด 48/2567

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของงานบริหารทั่วไป […]

Loading

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567 […]

Loading

ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร. มัณฑนา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา […]

Loading

คณะวิทย์ฯ ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายของมหาวิทยาลัยและขอประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ […]

Loading

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ […]

Loading

การประชุมส่งมอบงานผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าว

  ตามที่คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้การนำของ ดร.จิระศักดิ์ […]

Loading