ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 4 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าว

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ TCAS 4 ในวันที่ […]

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินคืนร้อยละ 10 ขอค่าเทอมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

Posted Posted in ข่าว

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินคืนร้อยละ 10 ขอค่าเทอมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 โดยนักศึกษาจะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีข้อมูลเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของนักศึกษา […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (โดยนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก) ผลิตเจลแอลกอฮอล์ เพื่อบริการสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์ มากกว่า 2,700 […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร แจกเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ ฟรี!! เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19

Posted Posted in ข่าว

ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ส่งผลให้เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์มีไม่เพียงพอและราคาค่อนข้างสูง […]