ร่วมสัมนาออนไลน์ สร้างกลยุทธ์ เตรียมการฟื้นตัว หลังผ่าวิกฤตการณ์โควิด​-19

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญร่วมรับฟังแนวคิดและประสบการณ์จริงในการจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องทิ้งอาหารส่วนเกิน (Food Waste) พร้อมไอเดียแบบวิน-วิน (Win-Win) […]

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าว

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่  

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการสอนออนไลน์ GOOGLE HANGOUTS MEET และ GOOGLE CLASSROOM

Posted Posted in ข่าว

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยศิลปากร […]