สทน.ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ CPaF ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่สนใจ สมัครเข้าร่วม ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 7

Posted Posted in Event News

สทน.ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ CPaF ขอเชิญนิสิต […]

 8 total views,  8 views today

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) […]

 14 total views,  2 views today

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 19

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 19 […]

 12 total views,  1 views today

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนราชมงคลพระนคร” (เป็นทุนที่พิจารณานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 และเป็นทุนต่อเนื่อง)

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนราชมงคลพระนคร” (เป็นทุนที่พิจารณานักศึกษาชั้นปีที่ 2 […]

 1,106 total views,  67 views today

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบริการให้คำปรึกษาออนไลน์

Posted Posted in ข่าว

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ #คำปรึกษาออนไลน์ #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย […]

 1,212 total views,  65 views today

สัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT)

Posted Posted in Event News

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT) วันศุกร์ที่ […]

 19 total views

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

Posted Posted in Event News

📢 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 […]

 16 total views

เปิดการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ

Posted Posted in ข่าว

📢📢เปิดการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) ในรูปแบบออนไลน์ […]

 1,509 total views,  65 views today