ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ดร.วรินธร บุญยะโรจน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

 2,852 total views,  13 views today