ข่าวสารทุนวิจัย

ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564

ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564  ขอเชิญชวนนักวิจัย นักพัฒนา และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งข้ออเสนอโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล

 

 269,781 total views,  523 views today